Grit Wessel

Grit Wessel

.NET udvikler

Personlig information

Jeg er 42 år (født i 1979).

Sammen med min mand Jesper, har vi tre børn - Jonas 2009, Albert 2011 og Tali 2013.

Introduktion

Jeg har udviklet back-end systemer i Azure og .NET gennem mange år, samt en mobilapplikation i Xamarin til medicinsk udstyr. Jeg er god til at omforme forretningsbehov til færdige it-systemer og motiveres især af projekter der giver livskvalitet eller værdi for mennesker. I den proces kan jeg varetage opgaven fra et tidligt formuleret ønske (PoC) til analyse, design og full-stack implementering.

Jeg er struktureret, målrettet og resultatorienteret af natur. Jeg drives af at afslutte planlagte opgaver og ”krydse dem af” på listen af udeståender, og foretrækker agile arbejdsprocesser (f.eks. Scrum). Her føler jeg mig godt til rette med den struktur der er i sprints, backlogs og ændringer af scope mellem sprints.

I projekter kan jeg bedst lide at indgå i et team. Jeg søger hjælp og sparring hos kollegaer når problemer skal løses eller nye opgaver skal scopes, og jeg motivere af at mine kollegaer ligeledes søger sparring hos mig, hvilket heldigvis sker ofte.

Jeg har en høj indlæringshastighed og prioriterer at deltage på konferencer og efteruddannelse når det er muligt – f.eks. hos Microsoft. Det giver mig arbejdsglæde at arbejde med nye aspekter af Microsofts teknologier. Mine mest motiverende projekter har været med brug af C#, Xamarin, AngularJS og Azure.

Mit arbejde har i flere år været understøttet af DevOps principper, med velformuleret release pipeline, code management og brug af Infrastructure-as-Code. Jeg har god erfaring med udviklingsværktøjer i Microsofts teknologistak, herunder avancerede Cloud teknologier som API Management, Service Fabric og Event Hub. Jeg har for nyligt opnået ”Developing Solutions for Microsoft Azure” (AZ-204) certificeringen fra Microsoft og vil gerne have mulighed for yderligere certificeringer.

Fritidsinteresser

 • Crossfit
 • Sociale aktiviteter med venner og familie
 • Opdræt af norske skovkatte
 • Frivilligt foreningsarbejde/bestyrelsesarbejde
 • Sidste store oplevelse: Crossfit Camp i Spanien

Arbejdserfaring

Software udvikler (backend) hos Anticimex Innovation Center A/S

Februar 2020 - nu

Back-end tjenester til IoT enheder, udvikling af nye API’er, support for nye produkter. Baseret på bl.a. Service Fabric, API Management, Event Hub, Web App, Azure Functions, Cosmos DB, IoT Hub mm.

Software Engineer hos Widex A/S

September 2016 - januar 2020

Udvikling af software til høreapparater, herunder mobile apps og cloud back-end løsninger der forbruges i mere end 50 lande. Primært med C#, .NET, JQuery, Xamarin og Azure

Solution Specialist/Senior Systemkonsulent hos CDM A/S

Januar 2006 - august 2016

Udvikling af ny kundetilpasset software til kunder i den offentlige sektor, energiselskaber og bank/forsikring. Tilpasning (programmering) af rammesystem og udvikling af software til digital marketing til kunder i den offentlige sektor samt bank/forsikring. Primært med C#, SQL backend med en web frontend, CDM Flexible (Smalltalk)

Projektkoordinator hos CDM A/S

Juli 2005 - januar 2006

Koordinere supportsager, intern IT-support og drift af servere, opsætning af nye PC’ere, koordinere projektopgaver for mindre kunder

Certificeringer og kurser

Certificeringer

 • Developing Solutions for Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Fundamentals
 • SAFe 4 Practitioner
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0 Customization
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0 Installation & Configuration
 • Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-based Client Development
 • Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurser og konferencer

 • Microsoft Ignite 2017, 2019
 • Løbende Azure og .NET events hos Microsoft DK
 • Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
 • Advanced Crystal Report

Diverse interne kurser og selvstudie på Microsoft Virtual Academy (mva.microsoft.com)

Uddannelse

Erhvervsakademiet Nordsjælland

2001 - 2003

Multimediedesigner AK

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

1998 - 2001

Levnedsmiddelingeniør (uafsluttet uddannelse)

HTX Hillerød

1995 - 1998

Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Mit arbjede hos Anticimex

Backend Team (2019-nu)

Videreudvikling af backend i Anticimex SmartPlan. Kommunikation med de fysiske enheder i samarbejde med firmwareteamet, udstille nødvendige endpoints til frontend team, samt endpoints vores API brugere (kunder) efterspørger

 • Opgaver:
  • Udvikling af nye endpoints
  • Omskrive gamle PostMan API tests til .NET
  • Automatisere dannelsen af OpenAPI specificationer med Swagger til brug for kommende CI/CD pipeline for API Management
  • Opsætning af nyt system/miljø til at automatisk teste alle gateway enheder i fabrikken
 • Rolle: Back-end udvikler; C# og Azure tjenester
 • Anvendte teknologier: Visual Studio 2019, DevOps, Service Fabric, API Management, Cosmos DB, Azure SQL, Swagger, IoT Hub, Event Hub, Web App, Azure Functions

Mit arbejde hos Widex

Cloud Team (2019-2019)

Udvikling af services der understøtter andre dele af organisationen. F.eks. fildistributionsservice der gør det nemmere for tilpasningssoftwaren og slutbruger-apps at downloade ekstra filer med firmware opdatering og juridiske tekster. Filerne leveres i pakker som konfigureres med JSON struktur og indeholder afhængigheder (dependencies) og ekstra egenskaber (custom properties). Der er desuden lavet et internt website til administration, hvor man kan konfigurere pakker uden at kende JSON formatet

 • Opgaver: Versionsstyring, release, rettighedsstyring og godkendelse af pakker
  • Udvikling af nye funktioner i Cloud back-end
  • Udvikling af internt web front-end til konfiguration og release
  • Udvikling af CLI værktøj til upload af pakker til cloud tjenesten
 • Rolle: Full-stack udvikler; C# og Azure tjenester
 • Anvendte teknologier: MVC, Azure Cosmos DB, Azure Web App, Bootstrap 4, Bitbucket, Jenkins, Azure DevOps, Visual Studio Enterprise, ReSharper

Remote Care (2016-2019)

Løsning til at tilpasse høreapparater på afstand, så brugeren ikke behøver at besøge en audiolog. Dette har specielt værdi for gangbesværede brugere samt brugere i lande med store afstande. Efterfølgende er det også blevet rigtig relevant i alle lande i forbindelse med isolation i forbindelse med pandemien. Produktet er frigivet i ca. 85 lande, på 8 forskellige versioner af mobil-operativsystemer, og i 43 forskellige sprog

 • Opgaver:
  • Implementering af front-end UI (design udført af UX team)
  • Indkapsling af Bluetooth funktioner til Link-enhed, herunder manuel håndtering af hardware registre
  • Cross-platform kode og release til Google Play Store og Apple App Store
 • Rolle: App udvikler til Android og iOS
 • Anvendte teknologier: Xamarin (cross-platform app udvikling i C#/.NET), egenudviklede API’er til handware kontrol, Atlassian produkter (Jira, Bitbucket), Nabto, Vidyo, release pipeline med Jenkins

Udvalgte projekter / kunder hos CDM

Amgros / Udbudssystem (eProcurement), medicinske udbud (2006-2016)

 • Projekter: Udbudssystem til medicinske indkøb, web dashboard, omskrivning af webservices
 • Opgaver: Programmering og tilpasning af EU udbudssystem, der anvendes af medicinalindustrien og sundhedssektoren i Danmark, og administreres af Amgros A/S
  • Forretningslogik, nye skærmbilleder, avancerede databasesøgninger, databaserapporter, og import/eksport af XML filer mellem Amgros og EU myndigheder i Bruxelles der fører kontrol med udbudsprocessen
  • Løbende forbedringer af systemet og processerne, bl.a. optimering af forberedelsesprocessen for udbud
  • Udvikle nyt web-baseret Dashboard til overblik over igangværende processer, herunder aktive EU udbud for den enkelte udbudsmedarbejder, early warnings i forbindelse med deadlines, mv.
  • Løbende vedligehold og opgradering af systemets arkitektur til .NET 4.5, bl.a. omskrivning af webservices til anvendelse af Entity Framework, etablere proxy-webservices, mv.
 • Rolle: Opfylde kundens forretningsmæssige behov, herunder udforme konkrete tekniske løsningsforslag, prototyper og programmering. Løsningen formes og designes sammen med kunden ifølge en agil proces. Programmere Dashboard front-end, formulere krav til back-end interface produceret af kollega, og udrulning den endelige løsning
 • Anvendte teknologier: C#, Entity Framework, REST service, CDM Flexible udviklingsværktøjer, Visual Smalltalk Enterprise (VSE), XML, SQL, Crystal Reports, JavaScript, Telerik Kendo UI, Foundation, Angular JS, JSON

CDM People / Callcentersystemer (2013-2016)

 • Projekter: Indsamling af e-permissions, mødebooking, detailing, kategorisering af opkald og e-mails
 • Opgaver: Administrere og vedligeholde specialiserede callcentersystemer
  • Udvikle system til at indsamle e-permissions fra læger på vegne af medicinalvirksomheder
  • Outbound callcenterfunktionalitet med ringelister/batches og registering af udfald
  • Oprette kundespecifikke e-mail skabeloner og websider pr. system/kunde
  • Udvikle og vedligeholde multitenant callcentersystem til alle opgaver, herunder bl.a. detailing og mødebooking
  • Producere nyt Outlook 2013 add-in til kategorisering af inbound e-mails af medarbejdere i callcenter/kundecenter, og matche afsenderen mod eksisterende kunder
 • Rolle: Vedligeholdelse og udvikling af callcenter systemerne, samt tilpasning af kundespecifikke ønsker og kundespecifikke designs af e-mail- og websider. Behandling og import af data. Derudover udtræk af data til kunden samt trække rapporter over callcentrets performance og succesrate
 • Anvendte teknologier: CDM Flexible, Visual Smalltalk Enterprise (VSE), C#, WPF, MVVM, XAML, SQL Server, ASP.NET web forms, HTML, CSS, Bootstrap

Alka Forsikring / Kampagnestyring (2005-2016)

 • Projekter: Kampagnestyring, integrationer til web, forsikringssystem og "permission master", omskrivning af webservices fra SOAP til REST, windows service til overvågning af automatiske jobs
 • Opgaver: Tilpasning og vedligehold af CDM Flexible digitalt marketingsystem, som er et "e-marketing" eller "Campaign Automation" system
  • Installation og konfiguration af digitale markedsføringsprocesser
  • Afsendelse og modtagelse af bulk e-mail og direct mails (papir)
  • Indgående og udgående telemarketing via callcenter
  • Udvikle dynamiske websider, nye skærmbilleder til agenterne, nye overvågningsgrafer, nye rutiner til generering af opkaldslister, m.v. systemintegrationer, mv.
  • Implementering og programmering af integration til forsikringssystemet TIA for at foretage automatiske prisberegninger der sendes som tilbud til kundeemner via www.alka.dk
  • Design og implementering af automatiseret kommunikation til emnerne via e-mail
  • Omskrivning af SOAP webservices til REST samt opgradere/anvende Entity Framework
  • Udvide funktionalitet i webservices med ekstra logging og rettighedsstyring samt lave tilsvarende proxy webservices, der matcher kundens og driftscenterets sikkerhedskrav
 • Rolle: At samarbejde med kundens IT-afdeling omkring installation og udrulning af løsningen, som kræver forholdsvis meget teknisk infrastruktur. At programmere, implementere og teste løsningen, som er udformet af leverandørens og kundens projektledere i fællesskab, samt foretage ændringer af back-end databaser. At programmere og omskrive webservices, samt teste og implementere disse hos kunden. At programmere en windows service, der sender besked til permissionmaster om Inaktive kunder og bounce mails og overvåger automatiske jobs
 • Anvendte teknologier: C#, Entity Framework, CDM Flexible Advanced Campaign Management, Visual Smalltalk Enterprise (VSE), SMTP server, IMAP server, IIS webserver, Webservices, XML, Windows Server (2000/2003/2008), IIS, FireDaemon (serverbaseret app-container), CDM Server

Uno-X Automat og Neste Oil, Finland / Fuelserver (2011-2016)

 • Projekter: Priskrigs- og udstyrsovervågningssystem
 • Opgaver: System til real-time overvågning af salg på stationer, prisstyring, overvågning af stationsudstyr i CDM Flexible og på web
 • Rolle: I et mindre team at udvikle løsningen i CDM Flexible til Uno-X, samt omskrive windows service til Entity Framework og tilpasse løsningen til Neste Oils POS udstyr. Derudover lave en web-baseret real-time rapport med overblik over salg til Neste Oils hovedkontor
 • Anvendte teknologier: C#, Windows service, Entity Framework, JavaScript, Highcharts, Bootstrap, AngularJS, Visual Smalltalk Enterprise (VSE)

Færdigheder og værktøjer

Sidst anvendt

Erfaring

Visual Studio 2019 (2012 og nyere) 2021 Høj
C# 2021 Høj
Microsoft .NET/.NET Core (cert. 70-528, 70-315) 2021 Høj
Azure DevOps (samt tidligere TFS) 2021 Medium
Git 2021 Høj
BitBucket 2019 Høj
Jira 2021 Medium
Entity Framework (4.0 og nyere) 2021 Høj
LINQ/Lambda 2021 Høj
Azure Cosmos DB 2021 Høj
Azure Functions 2021 Høj
Azure Redis Cache 2020 Lav
Azure API Management 2021 Høj
Azure Application Insights 2021 Høj
Azure Event Grid/Event Hub 2021 Lav
Azure IoT Hub 2021 Lav
Azure Key Vault 2021 Medium
Azure Service Fabric 2021 Medium
Azure Blob Storage 2021 Høj
Xamarin 2019 Høj
AngularJS 2015 Medium
Angular with TypeScript 2021 Lav
JavaScript & JQuery 2019 Medium
WPF 2018 Lav
Microsoft Office Add-ins 2015 Lav
Web services REST (tidligere også SOAP) 2021 Høj
WCF 2014 Lav
MVC 2019 Medium
OData 2016 Lav
Microsoft Internet Information Services (IIS) (6.0 og nyere) 2021 Medium
Web præsentation: HTML 5, CSS 3, HTML 4, CSS 2 2019 Høj
Bootstrap 2019 Høj
Foundation 2015 Lav
SharePoint 2013 Enterprise (Firebrand kursus, eksl. cert.) 2014 Lav
Microsoft SQL Server (2005 og nyere – op til 2016 & Azure) 2021 Medium
SQL (T-SQL på SQL Server) 2021 Høj
DTS/SSIS 2016 Lav
Reporting Services 2009 Lav
Business Objects Crystal Reports (9, XI) 2016 Høj
Microsoft Dynamics CRM 3+4 (cert. MB2-421, CRM-30-422) 2011 Lav
CDM Flexible (5.2 og nyere) 2021 Høj
Smalltalk (Visual Smalltalk Enterprise) 2021 Høj